Liczba odwiedzin strony: 61751 Osób na stronie: 6
 

Beata Sobczak, adwokat. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2008 Nr 56 poz. 337 - Przedterminowe wybory wójta Gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2008 r.) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 1) ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim. §   2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 25 maja 2008 r. §   3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §   4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327. 2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766. ZAŁĄCZNIK   KALENDARZ WYBORCZY   Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1146 - Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,30 %. ______ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.
KRS 0000338999 - TELEWIZJA KABLOWA TURMAK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TELEWIZJA KABLOWA TURMAK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOSSAKA 6A/17 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ GDAŃSKI GDAŃSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
604-012-26-17 220885695 0000338999
KRS 0000338998 - TREDIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TREDIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRAWCZYKA 1 43-190 MIKOŁÓW MIKOŁÓW MIKOŁOWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000338998
KRS 0000338997 - AJDAR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AJDAR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
6 86-022 AUGUSTOWO DOBRCZ BYDGOSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
554-285-39-54 340655344 0000338997
KRS 0000338996 - KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH - IZBA GOSPODARCZA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH - IZBA GOSPODARCZA IZBA GOSPODARCZA 2009-10-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WSPÓLNA 30/31 00-930 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000338996
KRS 0000338995 - "EKO-CERBER" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EKO-CERBER" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MIESZKA I 80 71-011 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
955-227-56-91 320734852 0000338995
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Głogów HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Beata Sobczak, adwokat. Kancelaria adwokacka
radca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiekomornik dolnośląskieagencja / skład celny dolnośląskieuczelnia prawnicza dolnośląskieprawnik dolnośląskieprawnikReklama